Bidli - Crowdfunding

Příspěvek státu na stavební spoření se sníží na polovinu

Státní příspěvek ke stavebnímu spoření se nově sníží o polovinu na tisíc korun, což se bude týkat každého třetího Čecha. Jaká je budoucnost tohoto finančního produktu?

Po období dvou velkých a náhlých krizí se státy, a to zejména ve střední Evropě, musely v relativně krátkém čase velmi hbitě přizpůsobit neobvyklému a nečekanému navýšení nákladů v rámci svých rozpočtů a z toho plynoucím velkým deficitům státních rozpočtů. Ať už bylo zadlužení způsobeno velice těžkou humanitární krizí vyvolanou pandemií Covid-19, a z ní následně vyplývající i krizí ekonomickou či obrovským zvýšením cen energetických komodit a některých základních potravin, zejména pak extrémně navýšených cen obilovin v reakci na započatou válkou na Ukrajině, stát musel ve všech případech vynaložit nebývalé úsilí, aby tyto problémy co možná nejrychleji a efektivněji vyřešil. Právě kvůli koronavirové krizi pak musel stát z důvodu výpadku provozů finančně pomoci hlavně sektoru služeb, a to především pozastavenému provozu restauračních zařízení, provozu hotelů a penzionů, ale či třeba také i provozu v letecké dopravě, a to v leckterých případech z poměrně velké části. Státy, zejména pak tedy ve střední Evropě, tak v několika málo letech musely velmi rychle navýšit výdaje státu, které se následně začaly velmi markantně projevovat v prohlubování schodku státního rozpočtu.

To vše v době, kdy se u nás začala v průběhu první poloviny roku řešit prakticky neodkladná důchodová reforma. Státy se totiž v těchto těžkých dobách začaly velmi rychle rozhodovat kde by razantněji „utáhly“ opasky v rámci svých výdajů. Rozhodly se tak nepřekvapivě pro snížení státních útrat a odvodů především u nemandatorních výdajů, které stát může v těžkých dobách snížit jako první či v některých případech úplně zrušit, aby nejdůležitější základní pilíř státního rozpočtu, a to mandatorní výdaje státu, nemohl být nikterak poznamenán a ušetřilo se na místech, které jsou pro daňové poplatníky, potažmo pro stát nejméně bolestivé. Hledají se tak cesty a řešení napříč státním rozpočtem, kde by škrty mohly být výraznější, ale zároveň pokud možno co nejméně citelné či poškozující. Stát tak utáhl opasky u některých doposud pravidelných, můžeme říci již tradičních příspěvků, dotací či podpor.

Vládní balíček pro konsolidaci veřejných financí již počítá právě se snížením některých příspěvků či dotací. Týkat se tak mimo jiné bude také stavebního spoření, které za poslední dobu ztratilo svou původní funkci, jelikož lidé své naspořené peníze ze stavebního spoření častokrát využívali pro jiné účely, než je pořízení vlastního bydlení. Stát se tak rozhodl pro snížení státní podpory na polovinu, a to z dvou tisíc korun na tisícikorunu. Snížení se bude týkat jak stávajících smluv, tak i smluv, které se podepíší v budoucnu. Snížení podpory se bude dotýkat přibližně každého třetího Čecha. Přes tři miliony lidí se tak budou v dohledné době nejspíš rozhodovat, zda stavební spoření i v budoucnu nadále využívat, či se nakonec přiklonit k jiné variantě zhodnocování vlastních prostředků.

Pokud se omezení příspěvku na stavební spoření týká i Vás a chcete i nadále zhodnocovat Vaše finance, či si své investiční portfolio rozšířit o zajímavé, a hlavně v této době velmi efektivní investiční nástroje, můžete nás kdykoli kontaktovat. Náš investiční specialista Vám následně připraví optimální řešení v rámci Vašich investic přímo na míru. Máte tak tedy možnost si do budoucna pravidelně spořit i jinou cestou přes velmi efektivní a zároveň velmi srozumitelné instrumenty.

Autor

Špirit Petr
Analytik